DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI – BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Dịch vụ kế toán trọn gói

  • Bạn là chủ của một doanh nghiệp vừa và nhỏ?
  • Bạn muốn tìm cho doanh nghiệp mình một nhân viên kế toán thật chuyên nghiệp?
  • Nhưng định mức chi phí của doanh nghiệp không cho phép bạn có thể chi trả mức lương kế toán đó yêu cầu?
  • Bạn phải vắt óc để nghĩ xem nên làm sao mới có thể giải quyết được vấn đề khó khăn này?

Đại lý thuế Đông Thành hiểu được những khó khăn bạn đang phải đối mặt.

Sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm sẽ giúp bạn bỏ đi được một gánh nặng vô cùng khó khăn vào mỗi dịp cuối năm ở doanh nghiệp.

  • Sắp đến dịp cuối năm và bạn lại đang lo lắng về báo cáo tài chính sắp phải chuẩn bị?
  • Kinh nghiệm ít và dù đã rất cố gắng nhưng bạn vẫn không thể có được một báo cáo tài chính đầy đủ?
  • Vậy phải làm sao để giải quyết được vấn đề này???

Hãy để Đại lý thuế Đông Thành giúp bạn giải quyết điều này