BỘ BCTC ĐẦY ĐỦ ĐỂ NỘP CƠ QUAN THUẾ BAO GỒM NHỮNG GÌ?

Báo cáo tài chính là một cụm từ khá quen thuộc đối với tất cả các công ty, doanh nghiệp. Vào giữa niên độ hoặc cuối năm của hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp đều phải tiến hành lập báo cáo tài chính để đánh giá và có thể nhìn lại hiệu quả hoạt động của đơn vị mình.

Vậy một Bộ BCTC đầy đủ để nộp cơ quan thuế bao gồm những gì và bạn có thể trả lời chính xác câu hỏi đó hay không. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những thắc mắc trên ngay sau đây để bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về báo cáo tài chính cuối năm.

Bộ BCTC đầy đủ để nộp cơ quan thuế

Một Bộ BCTC đầy đủ để nộp cơ quan thuế theo như thông tư 200/2014/TT-BTC

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC thì một báo cáo tài chính cuối năm của doanh nghiệp cần có: bảng cân đối kế toán mẫu số B01-DN, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu số B02-DN, báo cáo lưu chuyển tiền tệ mẫu số B03-DN, bản thuyết minh báo cáo tài chính sử dụng mẫu số B09-DN.

Đối với báo cáo tài chính giữa niên độ thì bao gồm: bảng cân đối kế toán giữa niên độ sử dụng bản mẫu số B01a-DN, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ mẫu số B02a-DN, báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ mẫu số B03a-DN và bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc sử dụng mẫu số B09a-DN.

Bộ BCTC đầy đủ để nộp cơ quan thuế

Bộ BCTC đầy đủ để nộp cơ quan thuế theo quyết định số 48/QĐ-BTC

Theo như quyết định số 48/QĐ-BTC thì một báo cáo tài chính đầy đủ của doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm hai phần đó là báo cáo bắt buộc và báo cáo không bắt bộc mà khuyến khích lập. Đối với báo cáo bắt buộc bao gồm: bảng cân đối kế toán mẫu số B01-DNN; Báo cáo kết quả của hoạt động kinh doanh mẫu số B02-DNN; Bản thuyết minh báo cáo tài chính mẫu số B09-DNN; Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu bảng cân đối kế toán mẫu số F01-DNN.

Đối với báo cáo không  bắt buộc mà khuyến khích lập thì gồm có báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo mẫu số B03-DNN. Ngoài ra để phục vụ thêm cho quản lý, chỉ đạo và việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể lập thêm những báo cáo tài chính chi tiết khác theo quy định.

Trên đây là một số thông tin mà Tư Vấn Và Dịch Vụ Tổng Hợp 24h chia sẻ cho các bạn rất chi tiết và cụ thể để bạn có thể hiểu rõ về Bộ BCTC đầy đủ để nộp cơ quan thuế.

ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG THÀNH

Trụ sở: Số 57 đường 19 phường Bình An, Quận 2, Tp. HCM

Hotline: 0976.888.504 – 0795.417.799

Email: dailythuedongthanh@gmail.com

Website: www.dongthanhgroup.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *