Dịch vụ rà soát sổ kế toán chuyên nghiệp

Dịch vụ rà soát sổ kế toán sẽ giúp cho các doanh nghiệp không còn phải lo lắng về những con số, lại đảm bảo được độ chính xác gần như hoàn toàn.

Dịch vụ rà soát sổ kế toán là dịch vụ mà các công ty dịch vụ kế toán cung cấp cho doanh nghiệp nhằm kiểm tra lại chứng từ, sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Đây là dịch vụ cần thiết cho các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp này chưa có hệ thống kế toán hoàn chỉnh và chuyên nghiệp bởi vì một số lý do về kinh phí và quy mô công ty.

Dịch vụ rà soát sổ kế toán

Tại sao lại cần dịch vụ rà soát sổ kế toán?

Có nhiều lý do dẫn đến doanh nghiệp cần thiết phải sử dụng dịch vụ rà soát sổ kế toán. Cụ thể là:

  • Chứng từ kế toán chưa được sắp xếp hợp lý, chứng từ kế toán bị mất mát.
  • Thiếu minh