Một số loại vốn cơ bản để thành lập doanh nghiệp – Phần 2

Trong đăng ký ngành nghề kinh doanh, chúng ta có 2 loại ngành nghề là: Ngành kinh doanh có điều kiện và ngành kinh doanh không điều kiện (tức ngành bình thường). Trong đó, ngành nghề kinh doanh có điều kiện lại được chia thành 2 loại: Ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề và ngành nghề yêu cầu vốn pháp định.

Để có thể đăng ký được ngành nghề có điều kiện yêu cầu vốn pháp định, các công ty/doanh nghiệp phải đăng ký được số vốn pháp định. Số vốn tối thiểu để đăng ký 1 ngành nghề có điều kiện được quy định rất rõ trong bảng ngành nghề kinh doanh có điều kiện được công bố trên internet. Ví dụ có 1 số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định như: Kinh doanh Bất động sản (số vốn tối thiểu là 20 tỷ), Dịch vụ bảo vệ hoặc dịch vụ đòi nợ (số vốn tối thiểu là 2 tỷ),… và các bạn phải đáp ứng được các số vốn này.

Vốn ký quỹ để làm làm thủ tục thành lập công ty

Vốn ký quỹ để làm làm thủ tục thành lập công ty yêu cầu các